Expeditionen stängd 4 – 24/11 p g a corona 4 november, 2020

VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV SKÄRPTA COVID-RESTRIKTIONER

På gårdagens pressträff, 3 november, presenterade Statsministern nya coronaåtgärder. En av dessa var att skärpta allmänna råd införs även i Örebro län fram till 24 november med eventuell förlängning.

Råden innebär i stora drag att man ska undvika fysisk kontakt med människor man inte bor med, avstå kollektivtrafik och andra platser där trängsel kan uppstå samt jobba hemifrån om det är möjligt. Mer information om de allmänna råden finns på www.krisinformation.se.

HSB MälarDalarna följer strikt de fastställda restriktionerna vilket bland annat får till följd att våra kontor i Örebro och Kumla kommer att hålla stängt för besök från och med onsdag 4 november. Nyckelutlämning till leverantörer kommer dock ske som vanligt.

Våra medarbetare finns självklart tillgängliga för er via telefon och mejl. Fysiska möten ersätts med digitala möten, telefonmöten eller möten utomhus om möjligt.

När det gäller fastighetsskötsel och reparationer i Örebro län så fortgår arbetet. Vi återgår dock till att enbart utföra akuta åtgärder inne hos boende såsom vattenläckor, stopp i avlopp eller elfel, d v s sådant som är att betrakta som fara för person och/eller fastighet. Vår personal har tillgång till skyddsutrustning och vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att både ni och de ska känna sig trygga.

Ovanstående avser alltså Örebro län och fr o m onsdag den 4 november fram t o m 24 november.

Ta hand om varandra!

Med vänlig hälsning

HSB MÄLARDALARNA
Tfn: 010-303 27 30
07infor@hsb.se
www.hsb.se/malardalarna