Bygglovet är nu klart! 15 oktober, 2020

Bygglovet för 5 år framåt är nu klart! Det gäller tillbyggnad flerbostadshus, uterum och trädgårdsbodar samt fasadändring inglasning balkonger och loftgångar. Vår förvaltare Kjell återkommer med mer information om vad som gäller, vad som krävs för att få starta upp ett bygge osv. Men som vanligt ska alla byggnationer först och främst skriftligen godkännas av styrelsen. Alla ansökningar om att få bygga, renovera eller dylikt hanterar styrelsen på närmaste styrelsemöte efter att ansökan inkom. Styrelsemötena äger rum en gång/månad. Exakt datum kan ni se på vår hemsida www.brflunden.nu