Höjning av avgift för bostad och el -Brf Lunden

Höjning av avgift för bostad och el 17 december, 2021


Årsavgiften för din bostad har varit oförändrad under flera års tid trots pågående inflation. Under budgetmötet 25 november framkom att det enligt budgeten för år 2022 finns ett höjningsbehov. Styrelsen beslutade därför att höja avgiften med 2 % från och med år 2022.


I dagsläget betalar du som boende endast 0,584 kr/kWh exkl moms för din elförbrukning. Detta är ett gammalt pris som bestämdes för många år sedan då det här systemet installerades. Inga höjningar har gjorts sedan dess trots ständiga ökade priser för inköp av el. Från årsskiftet kommer därför kostnaden för elförbrukningen för dig som boende att höjas till 1 kr/kWh exkl moms. Den fasta nätavgiften betalar fortfarande föreningen och den debiteras inte dig som boende separat.