Årsstämman den 30 juni 15 maj, 2020

Styrelsen har tagit beslut om att tillåta poströstning inför årets stämma den 30 juni. Detta innebär att du som boende får möjlighet att rösta på stämman utan att delta fysiskt. Vidare information om en eventuell poströstning kommer att bifogas kallelsen till stämman.

Några detaljer kvarstår dock för att det ska vara möjligt. Bland annat saknas personer som är villiga att delta som kandidater till valberedningen. Arbetet med valberedningen är inte lika omfattande som styrelsearbetet men mycket viktigt och ett roligt sätt att få ta del av arbetet i en förening. Kanske kan det vara ett första steg och en mjukstart för dig som är intresserad av styrelsearbetet?