Rättelse: Kallelsen kommer ut 30 maj till årsstämman 2021! 29 april, 2021

Vi beklagar djupt vårt misstag och ber om ursäkt för att vi angett fel månad tidigare här på hemsidan och i medlemsutskicket för april/maj!

Den 30 maj kommer kallelsen till stämman med tillhörande årsredovisning och övriga bilagor lämnas i din brevlåda. Med kallelsen följer det postomröstningsformulär som du fyller i och lämnar till styrelsen senaste den 14 juni 2021. Formuläret ska läggas i medföljande kuvert och förslutas väl innan det lämnas i den låsta brevlådan utanför Torpet. Kuvertet kommer att öppnas på dagen för stämman.

Både HSB Mälardalarna och HSB Riksförbund rekommenderar starkt att vi genomför stämman endast genom poströstning utifrån nuvarande pandemi. Vi har därför beslutat att årets stämma ska äga rum den 15 juni, kl 19.00 endast genom poströstning.

Det här innebär att ett formulär för röstning kommer att skickas ut till er alla i samband med kallelsen till stämman. Ni kryssar i formuläret och lämnar in det till styrelsen enligt anvisningarna i formuläret/kallelsen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Under själva stämmodatumet kommer minst fyra personer (sk ”presidiet”) öppna samtliga formulär och protokollföra detta. Postomröstning skapar möjligheter för att så många som möjligt kan göra sin röst hörd och endast presidiet behöver närvara under stämman.