Årsstämma 2022 -Brf Lunden

Årsstämma 2022 21 april, 2022

Årets föreningsstämma kommer att äga rum fysiskt torsdag den 9 juni kl 19.00 i Brf Tågets samlingslokal Dolomiten som du finner på Dolomitvägen. Du kommer få en separat kallelse till detta. Det genomförs alltså inte någon poströstning i år. Precis som tidigare och enligt stadgarna kan du som boende dock lämna fullmakt åt någon annan att rösta åt dig om du är förhindrad att delta på stämman.