Alla byggen – staket, redskapsbod, trädäck mm – måste först godkännas av styrelsen. 21 juni, 2020

Bygglovet är på gång nu och vi hoppas att kommunen snart ger klartecken till att bygga uteplatser! Fram tills detta är helt klart får ingen i föreningen bygga. Det är väldigt viktigt att vi följer dessa regler, då det annars kan äventyra vår ansökan om bygglov. Det är också viktigt att ni kommer ihåg att alla byggnationer – staket, redskapsbod, trädäck osv – först måste godkännas av styrelsen. Lämna in en ansökan innan ni påbörjar bygget.

Uteplatser, både på framsidan och baksidan, är en nyttjanderätt som ägs av föreningen och inte tillhör den boende. Det innebär att styrelsen juridiskt sett bestämmer över ytorna och kan besluta att riva olovliga byggnationer. För att ha rätt att nyttja marken ska varje boende i markplan ha skrivit under ett nyttjanderättsavtal. För frågor kring detta kontakta vår förvaltare Kjell. Han nås via HSBs växelnr 010-3032700.