Föreningsstämman 23/05/2019 19:00

Nu är det dags att få vara med och besluta om föreningens framtida styrning och träffa grannarna från den andra gården.